Hållbarhet

 

En ambition om att göra rätt saker.

 

Hans Edblad AB / Altavario har fattat beslutet att bedriva verksamheten CO2-negativt, dvs alla delar av verksamheten skall mätas, kvantifieras och kompenseras. Varje produkt som levereras ut från mitt bolag skall resultera i en för klimatet positiv nettoeffekt. Jag har förmånen att få samarbeta med organisationen Stand for trees som arbetar med en rad olika projekt, framförallt för att stoppa skövlingen av regnskog i Afrika och Sydamerika.

 

Kommentarer till våra val. Vi har produktion i Kina, men tar minimalt med varor per flyg, smycken väger väldigt lite och betydligt större effekt har andra faktorer som tex hur medarbetarna tar sig till jobbet, i Kina cyklar man. Fraktberäkning gjord genom pier2pier.com  Svåraste biten att beräkna är extern produktion. Mitt företag är fortfarande litet och att lägga stora konsultarvoden att göra detta nu är en felprioritering, bättre då att lägga dessa pengar på kompensation och min strategi är att överkompensera.

 

Utöver klimat aspekterna så strävar jag efter att till största möjliga mån bara använda bästa tänkbara miljö material. Där det går skall användas återvunna material. Varje produkt skall vara motiverad ur ett hållbart perspektiv. Altavario konceptet bygger på möjligheten att kunna ändra, återanvända, byta, göra om med befintliga element.

 

Utsläppsbudget 2019

 

Typ av aktivitet

Mängd

Utsläpp CO2 i kg

Godstransporter med båt Hong Kong / Göteborg

2000 kg

597

Flygfrakt Guangzou / ARN

150 kg

1454

Resor med liten bil

1500 mil

1125

Lager värme och el

100 m2

Grön el

Produktion främst smycken

ca 10 000 st

5000

Telekom -, it, etc

 

1000

Totalt för 2019

 

9 176

Kompenseras genom Stand for trees

 

30 000

 

Stand For Trees Certificates are high-quality verified carbon credits based on the proven REDD+ model and meet the rigorous standards set by the Verified Carbon Standard (VCS), each of which is a Verified Carbon Unit (VCU) issued by VCS. Further, all Stand for Trees projects have attained or are committed to attaining verification to the Climate Community and Biodiversity Alliance standard, a partnership of leading NGOs that includes CARE, The Nature Conservancy, and The Rainforest Alliance. The credits are registered on the world's largest environmental registry services provider, Markit, and meet Code REDD's peer-reviewed international Code of Conduct.